Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Συνέδρια - Ημερίδες

  • «Το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης του κινδύνου (risk assessment) για τα τρόφιμα (CODEX ALIMENTARIUS, EUROPEAN FOOD SAFETY AGENCY, WORLD TRADE ORGANIZATION)». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα: ‘‘Περιβάλλον και υγεία-διατροφή’’ που διοργάνωσε η Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ στις 9 Ιουνίου 2010 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Υγεία».
  • «Το Θεσμικό Πλαίσιο για τη Δημιουργία και Λειτουργία των Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Δημιουργία και Διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών-Marine Protected Areas» που διοργάνωσαν από κοινού το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ο Δήμος Μήλου στις 24 Απριλίου 2010 στη Μήλο.
  • «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Ανοιχτό Forum για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα» που διοργάνωσε το ΥΠΕΚΑ στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου 2009.
  • «Η πρόσληψη του κινδύνου και οι ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας». Εισήγηση (από κοινού με τον επ. καθηγητή Γ. Σαμιώτη) στο 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Κοινωνία της διακινδύνευσης – προκλήσεις στον 21ο αιώνα» που διοργάνωσε η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία στην Αθήνα στις 5-7 Νοεμβρίου 2009.
  • «Ο κίνδυνος per se: προς μια διεύρυνση της αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης». Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο με θέμα ‘‘Περιβαλλοντική Ευθύνη: Θεωρητικές Εξελίξεις και Ζητήματα Εφαρμογής’’ που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στις 26-27 Ιουνίου 2009 στον Πειραιά.
  • «Η αρχή της προφύλαξης». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Η απειλή της υγείας από το περιβάλλον: Ιατρική, Βιοηθική και Νομική Διάσταση» που διοργάνωσε το ΕΚΠΑ στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 170 χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 26 Μαΐου 2008.
  • «Ο Κανονισμός REACH: Οι βασικές διατάξεις και τα προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα ‘‘Οι ρυθμίσεις για τα χημικά και ο Κανονισμός REACH’’ που διοργάνωσε το περιοδικό Νόμος και Φύση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 17 Απριλίου 2008.
  • «Η αρχή της Προφύλαξης ως εργαλείο προστασίας του Περιβάλλοντος και της Υγείας». Διάλεξη που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2008.
  • «Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στο διεθνές και κοινοτικό δίκαιο: Μια γενική θεώρηση». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα ‘‘Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί’’ που διοργάνωσε ο Ομιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου 2007.
  • «Οι ρυθμίσεις για τους ΓΤΟ». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα ‘‘Δίκαιο & Βιοηθική’’ που συνδιοργάνωσαν η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 2007.

Σελίδες