Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

"Γνωμοδότηση σχετικά με τα ζητήματα διαχείρισης αποβλητων εκσκαφών-κατασκευών-κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)"

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ, 3/2019 (υπό δημοσίευση)

Αρχείο: