Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

"Εθνικό κέντρο για τα μεταλλαγμένα"

εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, 30-01-2005 (από κοινού με τους Τ. Κουράκη, Δ. Κουρέτα, Λ. Λουλούδη και Α. Μανιτάκη).