Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Συνέδρια - Ημερίδες

  • ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ [Αρχείο]
  • "Νομικά ζητήματα διαχείρισης των δασών στις περιοχές NATURA 2000". Εισήγηση στην διημερίδα με θέμα "Δασικά Οικοσυστήματα. Επίκαιρες διεπιστημονικές προσεγγίσεις και Διοικητική Δικαιοσύνη" που διοργάνωσε το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ένωση Διοικητικών Δικαστών στις 1-2 Δεκεμβρίου 2017. [Αρχείο]
  • Εισήγηση στο συνέδριο με τίτλο "Περιβαλλοντική Ευθύνη, Πρόληψη και Αποκατάσταση: Προκλήσεις και Ευκαιρίες για την Προστασία της Βιοποικιλότητας στην Ελλάδα". που διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, στο Ηράκλειο στις 8-10 Σεπτεμβρίου 2017. [Αρχείο]
  • Εισήγηση στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα "ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση" που διοργάνωσε η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας στην Καρδίτσα στις 9-10-11 Ιουνίου 2017. [Αρχείο]
  • Εφαρμογές Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Προβλήματα και Προοπτικές Ομιλητές: Α.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Λ.ΒΑΣΕΝΧΟΒΕΝ, Σ.ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, Κ.ΚΛΟΚΙΤΗ, Δ.ΚΟΥΡΕΤΑΣ, Γ.ΜΠΑΛΙΑΣ, Π.ΜΠΑΤΣΟΥΛΗ, Α.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Ε.ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Κ.ΣΑΠΟΥΤΖΑΚΗ [Αρχείο]|[Αρχείο]|[Αρχείο]|[Αρχείο]|[Αρχείο]|[Αρχείο]|[Αρχείο]|[Αρχείο]|[Αρχείο]|[Αρχείο]|[Αρχείο]
  • «Πληροφόρηση και συμμετοχή: Οικοδομώντας μια νέα σχέση Επιστήμης,Κοινωνίας και Πολιτικής». Εισήγηση στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων πολιτικής οικολογίας 2013-2014 που διοργάνωσε το τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών. [Αρχείο]
  • «Η νομοθεσία των ΓΤΟ υπό το φως της αρχής της προφύλαξης». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα: Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και στην Υγεία» που διοργάνωσε το ΠΜΣ: "Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία" της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 18 Ιανουαρίου 2013. [Αρχείο]
  • «Η ενεργοποίηση του μηχανισμού της περιβαλλοντικής ευθύνης». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Δικαστική Προστασία του Περιβάλλοντος και Ευθύνη από Περιβαλλοντική Ζημία» που οργάνωσαν από κοινού το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης του Παντείου Πανεπιστημίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο στις 12 Δεκεμβρίου 2012.
  • «Το δικαίωμα στο περιβάλλον: προς μια αποδόμηση του (νομικού και επιστημονικού) θετικισμού». Εισήγηση στη διημερίδα με θέμα «Πολιτιστικά δικαιώματα και νεώτερες γενιές ανθρωπίνων δικαιωμάτων» που διοργάνωσε το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο στις 10-11 Ιουνίου 2011.
  • «Το δικαίωμα στο περιβάλλον και η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Αειφόρος Ανάπτυξη: Δικαίωμα στο μέλλον» που οργάνωσαν από κοινού Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας και ο Φορέας Διαχείρισης λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού στο Μεσολόγγι στις 26 Μαϊου 2011.

Σελίδες