Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Συνέδρια - Ημερίδες

  • «Ο Κανονισμός REACH: Οι βασικές διατάξεις και τα προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα ‘‘Οι ρυθμίσεις για τα χημικά και ο Κανονισμός REACH’’ που διοργάνωσε το περιοδικό Νόμος και Φύση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 17 Απριλίου 2008.
  • «Η αρχή της Προφύλαξης ως εργαλείο προστασίας του Περιβάλλοντος και της Υγείας». Διάλεξη που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2008.
  • «Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στο διεθνές και κοινοτικό δίκαιο: Μια γενική θεώρηση». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα ‘‘Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί’’ που διοργάνωσε ο Ομιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής στη Θεσσαλονίκη στις 7 Δεκεμβρίου 2007.
  • «Οι ρυθμίσεις για τους ΓΤΟ». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα ‘‘Δίκαιο & Βιοηθική’’ που συνδιοργάνωσαν η Εταιρία Ελλήνων Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες, το Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και η Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής, στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 2007.
  • “Quels fondements pour un ordre mondial juste et solidaire?” Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο JOURNEE MONDIALE DE LA PHILOSOPHIE που διοργάνωσε η UNESCO στο RABAT (Μαρόκο) στις 15-18 Νοεμβρίου 2006. (Table ronde VII)
  • «Οι κανονιστικές ρυθμίσεις για τους ΓΤΟ στο διεθνές και κοινοτικό δίκαιο: η διαπλοκή επιστήμης, δικαίου και πολιτικής».Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα ‘‘Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί και βιώσιμη ανάπτυξη’’ που διοργάνωσε το περιοδικό Νόμος και Φύση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 10 Φεβρουαρίου 2004.
  • «Οι κανονιστικές προσεγγίσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης, το δίκαιο του ΠΟΕ και το δίκαιο της ΕΕ): αντιφάσεις, συγκλίσεις και προοπτικές». Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: ‘‘Δίκαιο και προστασία τη φύσης’’ που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Δικαίου του Περιβάλλοντος στις 5-6 Δεκεμβρίου 2003 στην Αθήνα.
  • "Η περίπτωση των επικίνδυνων αποβλήτων και τα όρια του δικαίου". Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: " Επικίνδυνες δραστηριότητες και δίκαιο περιβάλλοντος" που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στις 17-18 Ιανουαρίου 1997 στον Πειραιά.

Σελίδες