Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Συνέδρια - Ημερίδες

  • «To θεσμικό πλαίσιο για την πυρηνική ενέργεια: προβλήματα και προοπτικές». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Πυρηνική ενέργεια, περιβάλλον και υγεία» που οργάνωσαν από κοινού η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και το ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία» στην Αθήνα στις 14 Απριλίου 2011.
  • «Προστασία του θαλάσσιου τοπίου». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Απειλούμενα Τοπία» που διοργάνωσαν από κοινού το Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, η Συμπαράταξη Βοιωτών για το Περιβάλον και το περιοδοκό «Οικολογείν» στην Αθήνα στις 18 Φεβρουαρίου 2011.
  • «Environmental and Health Risk regulation: interplay between science and law». Εισήγηση στο διεθνές SYMPOSIUM με θέμα: “Man and Environment: interdependence for the future” που διοργάνωσαν από κοινού τέσσερα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στις 16 Δεκεμβρίου 2010. [Αρχείο]
  • «Η Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη: Πρόληψη, Αποκατάσταση, Κατανομή Υποχρεώσεων». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Περιβαλλοντική ευθύνη-πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών» που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος στην Αθήνα στις 30 Ιουνίου 2010.
  • «Το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης του κινδύνου (risk assessment) για τα τρόφιμα (CODEX ALIMENTARIUS, EUROPEAN FOOD SAFETY AGENCY, WORLD TRADE ORGANIZATION)». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα: ‘‘Περιβάλλον και υγεία-διατροφή’’ που διοργάνωσε η Ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ στις 9 Ιουνίου 2010 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Υγεία».
  • «Το Θεσμικό Πλαίσιο για τη Δημιουργία και Λειτουργία των Προστατευόμενων Θαλάσσιων Περιοχών». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Δημιουργία και Διαχείριση Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών-Marine Protected Areas» που διοργάνωσαν από κοινού το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ο Δήμος Μήλου στις 24 Απριλίου 2010 στη Μήλο.
  • «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Ανοιχτό Forum για το Περιβαλλοντικό Έγκλημα» που διοργάνωσε το ΥΠΕΚΑ στην Αθήνα στις 4 Δεκεμβρίου 2009.
  • «Η πρόσληψη του κινδύνου και οι ρυθμίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας». Εισήγηση (από κοινού με τον επ. καθηγητή Γ. Σαμιώτη) στο 2ο Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Κοινωνία της διακινδύνευσης – προκλήσεις στον 21ο αιώνα» που διοργάνωσε η Ελληνική Κοινωνιολογική Εταιρία στην Αθήνα στις 5-7 Νοεμβρίου 2009.
  • «Ο κίνδυνος per se: προς μια διεύρυνση της αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης». Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο με θέμα ‘‘Περιβαλλοντική Ευθύνη: Θεωρητικές Εξελίξεις και Ζητήματα Εφαρμογής’’ που διοργάνωσε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά στις 26-27 Ιουνίου 2009 στον Πειραιά.
  • «Η αρχή της προφύλαξης». Εισήγηση στην ημερίδα με θέμα «Η απειλή της υγείας από το περιβάλλον: Ιατρική, Βιοηθική και Νομική Διάσταση» που διοργάνωσε το ΕΚΠΑ στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα 170 χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών στις 26 Μαΐου 2008.

Σελίδες