Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

"Η δέουσα εκτίμηση επιπτώσεων και έργων και σχεδίων στις περιοχές Δικτύου Νatura 2000"

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ, 4/2014, ΣΕΛ. 577-594

Αρχείο: