Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

«Η Οδηγία 2008/98 για τα απόβλητα: μια ευκαιρία για την "Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης"»;

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 1/2013, σελ. 125-147.

Αρχείο: