Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

«Η Οδηγία για την Περιβαλλοντική Ευθύνη: Πρόληψη, Αποκατάσταση, Κατανομή Υποχρεώσεων»

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, 4/2010, σελ. 528-555.

Αρχείο: