Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

«Η συνύπαρξη ΓΤΟ με συμβατικές και βιολογικές καλλιέργειες και η προστασία του πολίτη»

στο συλλογικό τόμο: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Αθήνα, εκδόσεις Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη, 2006, σελ. 107-116. 

Κεφάλαια σε βιβλία