Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

«Οι Κανονιστικές Ρυθμίσεις για τους ΓΤΟ: Διαπλοκή Επιστήμης, Δικαίου και Πολιτικής»

στο συλλογικό τόμο: ΔΙΚΑΙΟ & ΒΙΟΗΘΙΚΗ, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2007, σελ. 31-60.

Δείτε το online

 

Κεφάλαια σε βιβλία