Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

«Το Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για την πρόληψη των βιοτεχνολογικών κινδύνων: Αλλαγή παραδείγματος στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος»

Νόμος και Φύση, 1/2000, σελ. 27-52.