Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

«Seeds of Distrust: The Coexistence of Genetically Modified and Conventional or Organic Crops in Greece»

European Environmental Law Review, Vol. 14(12), 2005, pp 318-325. 

Αρχείο: