Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

«Η αρχή της προφύλαξης-μια νέα σχεση μεταξύ δικαίου και επιστήμης και η επίδρασή της στον έλεγχο νομιμότητας»

Περιβάλλον και Δίκαιο, 1/2004, σελ. 37-45.

Αρχείο: