Δρ.Ν. - Δικηγόρος - Επίκουρος Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

«Οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στο διεθνές και κοινοτικό δίκαιο: Μια γενική θεώρηση»

στο συλλογικό τόμο: ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, εκδόσεις Σάκκουλα, 2008, Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής-7, σελ. 21-127.

Δείτε το online

 

Κεφάλαια σε βιβλία